Banki Strefy Euro z nowym nadzorcą

Wraz z wczorajszym dniem w bankowości Unii Europejskiej nastąpiła istotna zmiana. Największe banki krajów Strefy Euro, mają nowego nadzorcę. Został nim Europejski Bank Centralny. To rezultat wejścia w życie drugiego filaru unii bankowej, której zasady zostały uzgodnione przez przywódców krajów Wspólnoty, pod koniec ubiegłego roku.

Pod nadzór EBC nie trafią rzecz jasna wszystkie banki w Strefie Euro. Będą to tylko te największe instytucje, które dysponują aktywami o wartości ponad 30 miliardów euro. Powodem zmiany ich nadzorcy jest chęć odbudowania zaufania do tych instytucji finansowych, po wielkim kryzysie gospodarczym. Oprócz tego wielu ekspertów było zdania, że banki centralne poszczególnych krajów, traktują swoich „podopiecznych” zbyt pobłażliwie. Stąd też oddanie ich pod kontrolę silnej ręki EBC.

Jeśli chodzi o Polskę, póki co nasze banki nie będą pod bezpośrednim wpływem kontroli Europejskiego Banku Centralnego. Powodem jest oczywiście nieobecność naszego kraju w Strefie Euro. Co prawda istnieje możliwość dobrowolnego oddania się pod nadzór EBC, ale eksperci uważają, że takie coś nie powinno następować. Polskie banki nie mają wielu mechanizmów, które posiadają te ze Strefy Euro. Bez tych mechanizmów, cały nadzór byłby kłopotliwy i niekorzystny. Warto jednak zaznaczyć, że owa zmiana dotknie pośrednio te banki w Polsce, które są własnością międzynarodowych spółek. Pieczę nad funkcjonowaniem naszych banków, sprawować jednak wciąż będzie Komisja Nadzoru Finansowego.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.