Banki w Polsce w dobrej formie

Jeśli ktoś się zastanawiał, czy lokowanie pieniędzy w banku jest wystarczająco bezpieczne, może spać spokojnie. Narodowy Bank Polski opublikował „Raport o stabilności systemu finansowego. Lipiec 2014”, z którego wynika, że z ową stabilnością jest dobrze, a nawet bardzo dobrze. Ponadto poprawie uległy również perspektywy jego funkcjonowania.

Banki są największym i najważniejszym elementem krajowego systemu finansowego. Ich stabilność poddaje się próbie poprzez różne testy. Wspomniany we wstępie raport wykazuje, że w każdym z nich te instytucje finansowe wypadły bardzo dobrze. Testy pokazały, że zdecydowana większość banków komercyjnych w Polsce, posiada odpowiednio duże bufory, aby nie odczuć skutków nawet największego spowolnienia gospodarczego. Dodać należy, że na owe bufory składają się wyposażenie kapitałowe, a także bieżące zyski. Duża liczba polskich banków posiada również zadowalającą płynność finansową i wykazuje sporą poprawę odporności w tej sferze.

Takie rezultaty mają być efektem m.in. dostosowania kosztów finansowania banków, do niższych rynkowych stóp procentowych. To z kolei pozwoliło na podniesienie marż kredytowych. Eksperci z NBP mają jednak świadomość, że ten dobry stan rzeczy należy sukcesywnie ulepszać. Środkami, które miałyby to zapewnić, mogą być np. powołanie Rady ds. Ryzyka Systemowego, czy zapobieżenie nadmiernemu wzrostowi dźwigni finansowej w bankach.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.