Co czeka banki spółdzielcze?

Wiele wskazuje na to, że rok 2015 będzie najcięższym dla banków spółdzielczych od wielu lat. To rezultat wprowadzenia nowych regulacji dotyczących tego sektora. Pociągną one za sobą wiele zmian w jego funkcjonowaniu, a co za tym idzie, wygenerują znaczne koszta. Nierzadko przewyższające wcześniejsze wydatki na podobne cele, nawet o kilkaset procent.

Nowe przepisy nakładają na Krajowy Związek Banków Spółdzielczych sporo kosztownych obowiązków. Są one związane zarówno z ich działalnością operacyjną, jak i kwestii wychodzących poza ten obszar. Będą one stanowić spory uszczerbek finansowy dla zysków banków spółdzielczych mimo zapewnień związku, że ich sytuacja kapitałowa jest na chwilę obecną dobra.

Jeśli chodzi o działalność operacyjną, najważniejsze będzie tu tworzenie wewnętrznych funduszy pomocowych, czy jednostek zarządzających. Innym obowiązkiem związanym z tym obszarem działalności, jest utworzenie minimum depozytowego, co także powinno pochłonąć spore środki. Pozaoperacyjna działalność z kolei zostanie obarczona wieloma składkami. Będą one odprowadzane m.in. do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego czy Komisji Nadzoru Finansowego. Oprócz tego banki spółdzielcze będą zobowiązane do regulowania opłat zewnętrznych, przykładowo za różnego rodzaju audytu. Szacuje się, że to wszystko może łącznie pochłonąć nawet 20% rocznych dochodów sektora.

Eksperci zwracają uwagę na jeszcze jedną rzecz. W wyniku ponoszenia wysokich kosztów związanych z nowymi regulacjami, KZBS będzie miał mniej środków, aby inwestować w rozwój działalności swoich podmiotów. To z kolei przełoży się na zmniejszenie ich konkurencyjności w stosunku do banków komercyjnych. W tym roku sektor czeka zatem nie tylko przystosowanie się do nowych praw, ale także poszukiwanie wyjścia z trudnej sytuacji.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.