Czy czeka nas zmierzch płatności gotówkowej?

Wiele mówi się o tym, że gotówka zostanie wkrótce wyparta przez karty płatnicze i mobilne metody płatności. Niektórzy mogą sądzić, że jest odległa przyszłość, ale podejmuje się coraz więcej kroków, by ten plan zrealizować. Również w Polsce.

Osobami, które najbardziej obstają za przedstawionym powyżej stanem rzeczy, są bankowcy. To ta grupa chce by większa część transakcji odbywała się za pomocą przelewów i kart płatniczych, a nie obrotu gotówkowego. Pomóc w tym ma przyjęty przez działającą przy NBP Radę ds. Systemy Płatniczego Program Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, na lata 2014-2020. Wśród działań wymienionych w tym programie, znajdują się m.in. obniżenie limitu dla transakcji gotówkowych między przedsiębiorstwami, osobami fizycznymi, a także większą dostępność usług bankowych. W wypadku pierwszego z limitów (dotyczącego przedsiębiorstw), wynosi on aktualnie 15 tysięcy euro, natomiast po wprowadzeniu zmian miałby on poziom tysiąca euro. Póki co nie precyzuje się wysokości limitów dla osób fizycznych. Autorzy programu tłumaczą, że ten punk jest póki co w fazie sugestii. Ciekawie z kolei prezentuje się pomysł zwiększenia dostępności usług bankowych. Ma on przebiegać m.in. poprzez wprowadzenie rachunku podstawowego. Byłby on powszechnie dostępny i bardzo tani, a nawet darmowy. Prowadziłyby go oczywiście banki oraz inne instytucje do tego powołane.

Jakie są plusy zmniejszenia liczby transakcji gotówkowych na rzecz bezgotówkowych? Wspierający tę inicjatywę wskazują przede wszystkim na zmniejszenie szarej strefy w gospodarce, a także wymierne korzyści dla firm, administracji publicznej czy banku centralnego. Pojawiają się jednak głosy sprzeciwu, dochodzące głównie ze strony biznesu. Wielu przedsiębiorców podaje argumenty, że nie każda firma mieści się w miejscowości, gdzie dostęp do bankowości jest taki łatwy. Chodzi tu zwłaszcza o firmy małe, niekiedy nie korzystające w ogóle z internetu. Niekorzystne dla nich może być też obniżenie limitów transakcji dla przedsiębiorców.

Wszystkie te pomysły nie są jednak póki co wiążące. Aby to nastąpiło, niezbędna jest nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodę na nią musi wrazić resort gospodarki, z którym rozmowy na ten temat prowadzi Ministerstwo Finansów.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.