Czy warto być w Unii Bankowej?

Unia Bankowa powstała w celu zabezpieczenia krajów ze strefy euro, przed powtórką kryzysu finansowego. Warto wiedzieć, że dołączyć do niej mogą również kraje, które nie posiadają wspólnej waluty. Temat przyłączenia się do owej Unii przewija się również w Polsce. Jednak większość ekspertów twierdzi, że takie posunięcie nie przyniesie nam wielu korzyści. Przynajmniej na razie.

W kwestii tej wypowiedział się ostatnio prezes NBP, Marek Belka. Stwierdził on, że na chwilę obecną nie uważa, aby wejście Polski do Unii Bankowej było dobrym rozwiązaniem. Jego zdaniem potrzeba trochę czasu, żeby sprawdzić, jak skutecznie funkcjonuje ten organ nadzorczy. Większość polskich banków wychodzi z takiego założenia, że nadzór Unii Bankowej byłby słabszy, niż ten sprawowany obecnie przez Warszawę. To właśnie jeden z powodów, dla których lepiej jeszcze nie angażować się w to przedsięwzięcie.

Dodatkowo prezes Belka, przedstawił kilka ciekawych argumentów za nie przystępowaniem do Unii. Najważniejszym jest dobry stan polskiego sektora bankowego, działającego pod polskim nadzorem. Przykładowo, zawsze, gdy jakiś zagraniczny bank chciał otwierać u nas swój oddział, musiał stworzyć odrębną spółkę. Jej działanie musiało być dostosowane w stu procentach do obowiązującego w Polsce prawa. Dodatkowo, w czasie kryzysu takie spółki-córki zagranicznych banków, lepiej radziły sobie w czasie kryzysu, niż ich właściwe oddziały.

Takie wypowiedzi nie oznaczaj jednak, że Polska nigdy nie wejdzie do Unii Bankowej. Chodzi po prostu o przyglądanie się z boku jak działa ten organ i na podstawie tych obserwacji, podjęcie konkretnych decyzji. To dobre rozwiązanie, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że dla krajów takich jak Polska, dołączenie do Unii Bankowej jest dobrowolne.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.