Jak wysyłać pieniądze za granicę?

Przelewy za granicę potrafią napsuć krwi konsumentowi. Mogą być drogie, problematyczne lub długotrwałe, najczęściej zaś są drogie, problematyczne i długotrwałe. Bywa jednak, że właśnie w ten sposób trzeba dokonać transakcji. Warto wiedzieć, co dokładnie się wtedy dzieje i ile kosztuje.

Opcją najbardziej kosztowną, a także długotrwałą jest przelew z naszego konta bankowego. Zazwyczaj prowadzone w złotówkach, nie jest ani najtańszą, ani najwygodniejszą opcją. Tak naprawdę nie wiadomo nawet, ile zapłacimy, gdyż całość kosztów poznajemy dopiero po dotarciu pieniędzy do adresata. Pieniądze wysłane przez polecenie zapłaty za granicę muszą zostać przeliczone na walutę rozliczeniową konta (u nas jest to euro), następnie zaś na walutę docelową. Jeśli przelew środków odbywa się w granicach Unii Europejskiej, zamiast polecenia zapłaty transakcja odbędzie się w ramach SEPA, czyli u nas – Jednolitego Obszaru Płatniczego w Euro. Dzięki niemu rozliczenia w euro między mieszkańcami trzydziestu trzech państw członkowskich SEPA mogą przebiegać sprawniej i taniej.

Sytuacja ma się nieco gorzej, jeśli wysyłamy pieniądze poza Europę. Wtedy następuje nie jedna wymiana walut, a dwie, co już samo w sobie może być kosztowne, a dodatkowo ponosimy koszty samej operacji. W te wliczają się zarówno koszty prowizyjne (wyrażone najczęściej w dziesiętnych procenta), jak i koszt SWIFT. Końcowa kwota, jaką ma do zapłaty klient, jest też uzależniona od tego, czy nasz bank współpracuje z bankiem beneficjenta.

Możliwe są trzy sposoby na pokrycie kosztów przelewu zagranicznego. Całość należności może pokryć beneficjent (opcja BEN) lub benefaktor (OUR). Możliwe jest też rozbicie kosztów między odbiorcę i nadawcę (SHA). Wtedy koszty wynikające z wysłania przelewu ponosi osoba nadająca, adresat natomiast płaci za opłaty wynikające z drogi, jaką przechodzi pieniądz – może za tym stać zarówno opłata banku odbiorcy, jak i opłaty naliczone wskutek przekazywania środków między bankami (jeśli w transakcji są pośrednicy).

Aby wysłać pieniądze za granicę, zarówno w ramach SEPA, jak i poza ten obszar, musimy uzbroić się w bardziej szczegółowe dane odbiorcy, niż przy tradycyjnym przelewie. Musimy znać, oczywiście, numer rachunku bankowego, nazwę banku i kod SWIFT odbiorcy, identyfikujący instytucję docelową.

Czasy przelewów zagranicznych, zarówno złotówkowych, jak i walutowych, wydają się przemijać. Za wysłanie pieniędzy poza granice Polski możemy płacić bardzo mało lub w ogóle. Warto jednak zaznaczyć, że wówczas musimy posłużyć się dodatkowymi instrumentami.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.