Kursy walut a zachowania przedsiębiorców

Kursy walut znacząco wpływają na zachowania inwestorów, a także mają konsekwencje dla działań pojedynczych, nawet niewielkich przedsiębiorstw. O tym, jak wygląda sytuacja danej waluty, decydują czynniki gospodarcze, polityczne, społeczne, a także instytucje bezpośrednio decydujące o kursie. NBP i rząd mogą bowiem za pomocą polityki monetarnej „ręcznie” decydować o wartości waluty.

Spadek i wzrost kursów walut

Kursy walut mają znaczący wpływ na zachowania, a także zyski importerów i eksporterów. Zależności między kursem NBP a polityką cenową i produkcją danego przedsiębiorstwa są tu niezwykle proste. Kiedy w wyniku rozmaitych działań kurs danej waluty rośnie, to uderza to bezpośrednio w eksporterów. Ich towary są bowiem coraz droższe, a przez to mniej konkurencyjne na zagranicznych rynkach. Zyskują natomiast importerzy. Za tą samą kwotę mogą oni zakupić zdecydowanie większą liczbę towarów lub też zastosować nową politykę, niższych cen na swoje produkty. Państwo posiada oczywiście instrumenty, które pozwalają mu kontrolować wartość waluty i modyfikować ją w zależności od aktualnych potrzeb ekonomicznych.

Przykładowo, jeżeli zbyt dynamicznie wzrasta kurs dolara, NBP może podnieść stopy procentowe i tym samym zachęcić inwestorów do zakupu papierów wartościowych wypuszczanych na rynek przez Polski rząd. Efektem będzie wzrost wartości złotego w stosunku do dolara. Kiedy zależy nam na wzmocnieniu pozycji eksportowej, dobrym pomysłem na krótką metę jest deprecjacja waluty. Towary rodzimych producentów staną się bardziej atrakcyjne za granicą, dzięki czemu mogą podwyższyć ich cenę lub po prostu sprzedać ich więcej. Nie odbywa się to niestety bez konsekwencji. Niski kurs waluty to droższe towary eksportowe i poważne problemy dla tych przedsiębiorstw, które w procesie produkcji potrzebują podzespołów lub komponentów z zagranicy. Efektem może być mniejszy wybór towarów na rynku, a także gwałtowny wzrost inflacji.

Inne czynniki wpływające na kursy walut

Nie tylko działania NBP mają wpływ na średni kurs euro, dolara czy franka. NBP posiada instrumenty, które mogą wpływać na dane zachowania waluty, ale prócz tego istnieją też czynniki gospodarcze, wskaźniki makroekonomiczne, polityczne i społeczne. Ich istnienie lub brak mogą w sposób bezpośredni przełożyć się na kurs walut, a tym samym na zachowanie i decyzję przedsiębiorców. Jednym z najważniejszych jest sytuacja gospodarcza danego państwa.

Niestabilność ekonomiczna, słabość rynku wewnętrznego czy niski poziom konsumpcji przełożą się na chęć inwestowania przedsiębiorców zagranicznych bez względu na to, jak silna jest aktualnie waluta. Decydujące znaczenie mają też zachowania polityczne. Brak możliwości stworzenia rządu, niestabilna sytuacja polityczna czy słaba władza bez poparcia społecznego, także wpłyną na zachowania inwestorów i przedsiębiorców.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.