Ostrożnie z bankowymi promocjami

Jakiś czas temu Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał wyrok, który może mieć duży wpływ na promocje udzielane przez banki. Sprawa dotyczyła banku Polbank EFG (obecnie Raiffeisen Polbank). Chodziło o wprowadzenie konsumentów w błąd, poprzez brak klarownych informacji, dotyczących zasad funkcjonowania promocji oferowanej wówczas przez bank.

Wspomnianą wyżej promocją, była nagroda pieniężna dla osób, które zdecydowały się na założenie Mistrzowskiego Konta Osobistego. Jej regulamin głosił, że aby otrzymać taką nagrodę w postaci miesięcznej premii, należy spełnić konkretne warunki. Wśród nich znajdowały się aktywne korzystanie z karty płatniczej i zapewnienie na rachunku środków, które będą w stanie pokryć jego prowadzenie. Te środki miały się znaleźć na koncie w określonym dniu na koniec każdego miesiąca, ale o tym bank nie wspomniał już w dokumentach związanych z promocją.

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył zatem karę na bank. Wynosi ona ponad 600 tysięcy złotych. Warto dodać, że jest to wyrok ustanowiony po oddaleniu odwołania instytucji finansowej. Nie jest on póki co prawomocny. Sąd w uzasadnieniu podał, że rzetelne informowanie klientów o różnych promocjach jest kluczowe, ponieważ często decydują się oni na konkretne produkty, właśnie ze względu na pewne dodatkowe korzyści.

Czy taki wyrok będzie wystarczył, aby banki pilnowały tego aspektu swojej działalności? Na chwilę obecną ciężko to stwierdzić. O wiele skuteczniejsza wydawałaby się specjalna ustawa dotycząca tej kwestii. W najbliższym czasie jednak, raczej się nie zanosi na jej powstanie.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.