Polityka monetarna Europejskiego Banku Centralnego

euro banknoty bilonW połowie września bieżącego roku odbyło się posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego. Jakie decyzje podjęła Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego?

Bez modyfikacji w polityce monetarnej EBC

Prowadzona dotychczas polityka monetarna przez Europejski Bank Centralny w najbliższej perspektywie nie ulegnie zmianie. Na jednym z ostatnich w 2018 roku posiedzeń Rady Prezesów EBC zadecydowano o tym, że stopy kredytu udzielanych przez bank centralny, depozytów w tym banku oraz stopa procentowa podstawowych operacji refinansowych nie ulegną zmianie. Zdecydowano więc, że stopa kredytu w banku centralnym nadal będzie wynosić 0,25 procent, depozytów -40 procent, a operacji refinansowych 0,00 procent. Na taką decyzję praktycznie nie było żadnej reakcji na rynkach walutowych; analitycy spodziewali się bowiem, że Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego podejmie właśnie taką decyzją, stąd brak mniej lub bardziej nerwowych reakcji rynków walutowych. Zdaniem rady podstawowe stopy procentowe w Europejskim Banku Centralnym nie ulegną zmianie przynajmniej do 2019 roku. Zmiany podstawowych stóp procentowych w EBC można spodziewać się najwcześniej latem przyszłego roku. Wszystkie ustalenia, które Rada Prezesów EBC podjęła na czerwcowym posiedzeniu zostały podtrzymane. Jest jedna tylko różnica: na posiedzeniu w czerwcu prezes EBC Mario Draghie wspomniał, że podwyżki stóp procentowych można spodziewać się jesienią 2019 roku.

Co znalazło się w komunikacie zamieszczonym na stronie Europejskiego Banku Centralnego?

Rada Prezesów nadal będzie prowadziła politykę monetarną posługując się niestandardowymi instrumentami finansowymi. Zakupów aktywów do końca września zostanie utrzymany na dotychczasowym poziomie 30 miliardów euro w skali miesiąca. Jednak po zapoznaniu się z prognozami dotyczącymi inflacji, zakup aktywów zostanie zmniejszony do poziomu 15 miliardów euro w skali miesiąca. W ostatnich dniach grudnia 2018 roku zostaną zakończone zakupy netto. Polityka reinwestowania środków w aktywa zostanie przez Europejski Bank Centralny nadal utrzymana. Na wrześniowym posiedzeniu Rady Prezesów EBC zadecydowano także o obniżeniu prognoz PKB na lata 2018 – 2019 dla strefy euro. Ścieżkę inflacji na lata 2019-2020 zdecydowano się pozostawić na dotychczasowym poziomie.

Decyzje, które zapadły zarówno na czerwcowym, jak i wrześniowym posiedzeniu Europejskiego Banku Centralnego oznaczają, że Rada Prezesów w dalszym ciągu będzie prowadziła łagodną politykę monetarną. Utrzymanie niskich stóp procentowych wpływa na poprawę ogólnej sytuacji gospodarczej. Konsekwencje wynikające z niskich stóp procentowych, które są odczuwane w państwach należących do strefy euro są więc bardzo pozytywne.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.