Więcej klientów banków w sieci

Polska notuje kolejny wzrost w segmencie bankowości internetowej. Już niemal połowa wszystkich obywateli kraju zarządza swoimi finansami online. Jedenasty już Raport NetB@nk wskazuje też, że po raz pierwszy od czterech lat zanotowano wzrost liczby kart kredytowych.

Podsumowanie drugiego kwartału 2013 roku przez Związek Banków Polskich wykazało, że z końcem czerwca liczba umów internetowej bankowości wyniosła 21,1 miliona. W tym roku przybyło ich już dwa miliony i nic nie wskazuje na to, by wzrost miał spadać. Jak dowodzi Raport NetB@nk, niemal wszystkie osoby, które podpisały umowę, okazały się aktywnymi użytkownikami (568 tysięcy z 655 tysięcy wszystkich umów). Nie bez znaczenia są kolejne oferty banków, które stale unowocześniają i wzbogacają o nowe funkcje swe internetowe rachunki, a także ogólny rozrost życia pieniądza w Internecie w formie firm pożyczkowych czy kantorów online.

Prezes ZBP, Krzysztof Pietraszkiewicz, wyraża nadzieję w swoim oświadczeniu, że pozytywnie nastrajające dane mogą przepowiadać ożywienie gospodarcze. Zgadzają się z nim bankowcy – 63% ankietowanych twierdzi, że nowe informacje Związku świadczą o trwałej poprawie koniunktury. Wydano więcej kart płatniczych, również tych zbliżeniowych. Powinno to świadczyć o końcu obaw związanych z tą technologią, które mogły przyczynić się do gorszych wskazań z ostatniego raportu.

Raport NetB@nk prezentuje też stanowisko Związku Banków Polskich w sprawie nowych doniesień o aferze AmberGold. Proponowane zmiany w prawie dotyczą tzw. parabanków. ZBP przychyla się do propozycji o regulowania działalności firm o charakterze finansowym spoza sektora bankowego. Pełna prezentacja Raportu NetB@nk znajduje się na stronie internetowej Związku Banków Polskich.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.