Zyski polskich banków zagrożone?

Rynek od dłuższego czasu wypatruje początku luzowania polityki pieniężnej przez Europejski Bank Centralny. Również przedstawiciele tej instytucji coraz częściej mówią o tym zjawisku. Jeśli faktycznie by ono nastąpiło, polskie banki mogłyby dostać nieco po kieszeniach. Na szczęście tylko w krótkim terminie.

Wszystko wynika z tego, że luzowanie polityki pieniężnej EBC, mogłoby zaowocować wzmocnieniem kursu złotego. To może się wydawać bardzo dobrą informacją, ale nie dla każdego. Takie umocnienie mogłoby skłonić Radę Polityki Pieniężnej, do obniżek stóp procentowych. To z kolei może dość mocno zaszkodzić finansom większości banków. Po takiej obniżce bowiem, zmniejszą się ich zyski z marż. Wielu ekspertów zauważa jednak, że wprowadzenie luzowania polityki pieniężnej, wcale do takich obniżek nie jest potrzebne. Ich zdaniem RPP, będzie go musiała prędzej czy później dokonać sama z siebie. Powodem tego stanu rzeczy jest inflacja. Wiele wskazuje na to, że bardzo długo nie wzrośnie do postawionego przez NBP celu, którym jest 2,5%.

Obniżka stóp procentowych może mieć negatywny wpływ na finanse banków, ale tylko w krótkim terminie. W tym czasie ich zyski spadną, ze względu na zawężenie się marży odsetkowej. Niemniej jednak sprawnie prowadzone luzowanie polityki pieniężnej przez EBC, jest w stanie pozytywnie wpłynąć na banki w dłuższym terminie. Wtedy bowiem mogą wzrosnąć akcje kredytowe, co przełoży się na kolejne zyski dla banków.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.